Tag: Watervoorziening

Slaan van een nieuwe waterput

We waren getuige van het slaan van een nieuwe waterput van 80 meter diep op het terrein naast ons waar een prachtig ziekenhuis gebouwd is. Omdat we voor 50% mee participeren in het project beschikken vanaf heden over ruim 4000 liter water per uur. Hiermee kan onze hele campus worden bevloeid en dit biedt voor […]