Beweging in onze jonge kerk

Onze jonge gemeente bestaat uit veelal mensen die ongeletterd zijn en een achtergrond hebben van alcohol en toverij.

Toch heeft het evangelie een bevrijdend effect op deze kostbare zielen.

Het stamhoofd heeft zijn alcohol verslaving achter zich gelaten en komt nu elke zondag met honger en dorst onder het woord van God.

Inmiddels is er een jong voorgangers echtpaar aangesteld die met heel veel liefde en zorg de “jonge kudde” leidt. Toen ik in januari er was kwamen drie mensen tot geloof en diezelfde middag nog werden ze gedoopt. Wat een feest om te zien hoe een jonge man, een man van middelbare leeftijd en een oude man van 78 jaar hun oude leven aflegden toen zij het doop bad in gingen en met vreugde opstonden; bekleed met Christus!

Toen de gemeente leden na de doopdienst buiten in een kring zaten heb ik onderwijs gegeven over de gaven van de Heilige Geest, om daarna, met hen die dat wilden, te bidden. Het leek wel een herhaling van het boek Handelingen, de een na de ander werd gedoopt in de kracht van de Geest en grote blijdschap viel op de menigte.
De jonge kerk telt inmiddels ruim 70 leden en bijna honderd kinderen. Wat een geweldige kans om deze mensen te dienen met het evangelie in woord en daad.

En de  deuren naar de streek staan wagenwijd open!